Kratki i kuwety

Polecamy kratki i kuwety malarskie.

 

LPNAZWAWYMIARY [mm]
1Kratka malarska24×20
2Kratka malarska27×30
3Kuweta malarska plastikowa12×20
4Kuweta malarska plastikowa15×30
5Kuweta malarska plastikowa23×26
6Kuweta malarska plastikowa26×32
7Kuweta malarska plastikowa33×33

 

KRATKI1 KRATKI