Szlabany

Na zamówienie oferujemy Państwu szlabany elektromechaniczne i hydrauliczne firmy Came.

Szlabany elektromechaniczne są najczęściej stosowanym typem szlabanów w naszym kraju. Głównymi elementem jest motoreduktor składający się z silnika (zasilanego napięciem 230V lub 24V) oraz przekładni ślimakowej (samoblokującej). Szlabany elektromechaniczne nie wymagają specjalnych czynności konserwacyjnych, ale przy intensywnym użytkowaniu zalecane jest dokonywanie okresowych przeglądów. W naszych warunkach klimatycznych właśnie ten rodzaj spisuje się najlepiej. Szlabany elektromechaniczne są rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym.

Szlabany hydrauliczne są rzadziej stosowane w Polsce ze względu na konieczność dokonywania okresowych czynności konserwacyjnych, a tym samym droższym kosztem użytkowania. Szlabany hydrauliczne z racji swojej konstrukcji wymagają częstszej opieki serwisowej. Przy zakupie ten rodzaj szlabanów jest droższy. W mroźne dni olej w tłokach i pompie gęstnieje często do tego stopnia, że może wystąpić problem z użytkowaniem szlabanów. Istnieje opinia, że szlabany hydrauliczne posiadają dłuższą żywotność niż szlabany elektromechaniczne. Jest to częściowo prawdziwe twierdzenie, gdyż sprawność szlabanów znacząco się przedłuża dzięki przeprowadzanym okresowo czynnościom serwisowym. Podsumowując koszt zakupu szlabanu hydraulicznego, koszty przeglądów serwisowych oraz koniecznych uzupełnień poziomu oleju, w perspektywie kilku lat otrzymamy kwotę często dwukrotnie przewyższającą koszt zakupu szlabanu elektromechanicznego.